Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów Magdalena Rosinke
ul. 10 Lutego 24
Gdynia 81-364
pokój: nr 322biuro czynne: środy 11:00 - 17:00, czwartki i piątki 10:00 - 13:00


telefon w godzinach pracy biura: 58 66 88 200
e-mail: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl

Zgodnie z zapisem art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej z zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Konsumenci będący mieszkańcami Gdyni mogą zgłaszać do Miejskiego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc prawną.

Do pobrania:

- wniosek o pomoc prawną,

- pełnomocnictwo w sprawach bankowych.

Miejski Rzecznik Konsumentów Miasta Gdyni rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki w kolejności wpływu.

Okres oczekiwania na odpowiedź, bądź podjęcie przez rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Rosinke
Wprowadził informację: dnelke
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rosinke
Data wytworzenia informacji: 05.01.2005
Data udostępnienia informacji: 05.01.2006
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.12.2014 10:50 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke