Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Osoba kierująca komórką: Magdalena Rosinke Miejski Rzecznik Konsumentów
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 112
Nr telefonu: 58 668-82-00
E-mail: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl
Biuro czynne jest:
  • w środy w godzinach 11:00 - 17:00,
  • w czwartki i piątki w godzinach 10:00 - 13:00.
Telefon w godzinach pracy Biura: 58 66 88 200
e-mail: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl

Zgodnie z zapisem art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017 r. Nr 228 z późn. zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
  • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji  i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
Konsumenci będący mieszkańcami Gdyni mogą zgłaszać do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc prawną.

Okres oczekiwania na odpowiedź, bądź podjęcie przez Rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Rosinke
Wprowadził informację: Magdalena Rosinke
Ostatnio zmodyfikował: Agata Jagiełło
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2017 14:10 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
30.05.2017 09:00 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke