Biuro Audytu Wewnętrznego

Osoba kierująca komórką: Audytor Wewnętrzny - Koordynator Danuta Pietrzak
Adres: ul. Świętojańska 141, 81-404 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 662-28-34
E-mail: audyt@gdynia.pl
Do zadań Biura Audytu Wewnętrznego należy ogół spraw obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie Miasta Gdyni, którego celem jest wspieranie Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Ocena ta dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie.

Podstawa prawna: odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Pietrzak
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 28.03.2006
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2017 15:40 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 09:39 Korekta Dorota Nelke
13.03.2017 09:38 Korekta Dorota Nelke