Podinspektor w Wydziale Kultury

Gdynia, dnia 19 maja 2017 r.
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTORA (ds. organizacji wydarzeń kulturalnych)
W WYDZIALE KULTURY

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we kwietniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

 Główne obowiązki:
- organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach działania Wydziału Kultury;
- promocja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miasto i gdyńskie instytucje kultury;
- promocja wydarzeń organizowanych przez Wydział Kultury;
- udział w wydarzeniach związanych z realizacją zadań Wydziału.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt telefoniczny z klientami Urzędu, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku. Praca związana z przenoszeniem dokumentów. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy na I piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

 Wykształcenie, praktyka zawodowa:
-  wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym,
- doświadczenie zawodowe związane z organizacją wydarzeń kulturalnych,
- doświadczenie w pracy biurowej.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość życia kulturalnego miasta i regionu,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
- znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa zamówień publicznych oraz instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
- znajomość obsługi komputera: Pakietu Office, Internetu,
- dyspozycyjność,
- predyspozycje osobowościowe: kontaktowość, kreatywność i samodzielność, odpowiedzialność, elastyczność, umiejętność szybkiego uczenia się i przystosowywania do nowych sytuacji, odporność na stres, predyspozycje organizacyjne, takt,
- nieposzlakowana opinia.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w realizowaniu wydarzeń kulturalnych,
- oświadczenie kandydata o poziomie znajomości języka angielskiego (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ESOKJ),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 29 maja 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR W WYDZIALE KULTURY – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 19.05.2017
Data udostępnienia informacji: 19.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.05.2017 09:50 Korekta Dorota Kubalska-Krężel
19.05.2017 09:48 Korekta Dorota Kubalska-Krężel