Podinspektor w Wydziale Kadr i Szkoleń

Gdynia, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTORA W WYDZIALE KADR I SZKOLEŃ

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymiar etatu: pełen wymiar etatu (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- prowadzenie naboru pracowników wg procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni,
- prowadzenie konkursowego naboru na kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie aktualizacji BIP i strony internetowej www.gdynia.pl w zakresie wynikającym z realizacji procedur naboru pracowników,
- prowadzenie aktualizacji BIP i strony internetowej www.gdynia.pl w zakresie informacji Wydziału Kadr i Szkoleń. 

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca wymaga przemieszczania się w wewnątrz budynku. Miejsce pracy w budynku Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – IV piętro. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe przy rekrutacji pracowników. 

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość: kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych,
- biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych,
- predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, wysoka kultura osobista, dokładność i skrupulatność, rzetelność, dyskrecja, umiejętność interpretacji przepisów prawa, zdolności organizacyjne.
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia rekrutacji pracowników,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 21 sierpnia 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR W WYDZIALE KADR I SZKOLEŃ – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93
Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Daniel Czaja
Data wytworzenia informacji: 10.08.2017
Data udostępnienia informacji: 10.08.2017