Podinspektor w Wydziale Dochodów

Gdynia, dnia 21 marca 2017 r.

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTORA W WYDZIALE DOCHODÓW – REFERACIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

 Główne obowiązki:
- obsługa egzekucyjna rejonu egzekucyjnego,
- dokonywanie zajęć egzekucyjnych, zajmowanie rachunków bankowych, wynagrodzeń za pracę, emerytur i rent,
- rozliczanie poborców z przydzielonych tytułów wykonawczych,
- prowadzenie korespondencji w zakresie przydzielonych spraw,
- rozliczanie tytułów wykonawczych,
- rejestracja tytułów wykonawczych w programie informatycznym,
- archiwizacja dokumentów,
- rejestracja korespondencji przychodzącej.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy na IV piętrze budynku Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 33. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

 Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
- staż pracy w organach egzekucyjnych, preferowany w egzekucji zobowiązań administracyjnych,
- mile widziana znajomość programu OGNIVO.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie
- znajomość ustaw: ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz znajomość przepisów wykonawczych do ustawy
- umiejętność interpretacji przepisów
- znajomość pakietu MS Office
- predyspozycje osobowościowe: umiejętność samodzielnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.              

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w organach egzekucyjnych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do dnia 31 marca 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR W WYDZIALE DOCHODÓW – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu:
58 668 86 93.

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 21.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2017 10:05 Korekta Dorota Kubalska-Krężel
21.03.2017 10:04 Korekta Dorota Kubalska-Krężel
21.03.2017 10:02 Korekta Dorota Kubalska-Krężel