Podinspektor w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym

Gdynia, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
PODINSPEKTORA W WYDZIALE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
Przygotowywanie decyzji i postanowień administracyjnych z zakresu ustaw:
- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- prawo budowlane,
- specustawa drogowa,
zaświadczeń o samodzielności lokali oraz innych pism urzędowych w toku postępowania administracyjnego,

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca wymaga przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku.
Miejsce pracy na III piętrze budynku. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny.
Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.

 Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe specjalność architektoniczna lub konstrukcyjna,
- preferowane doświadczenie zawodowe w wyuczonym zawodzie w administracji samorządowej.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, specustawa drogowa, KPA,
- umiejętność obsługi programów komputerowych aplikacji MS Office,
- nieposzlakowana opinia,
- umiejętność pracy w zespole i kontaktach z klientem

 Wymagania dodatkowe:
-
uprawnienia budowlane architektoniczne lub konstrukcyjne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenia zawodowe, uprawnienia budowlane (jeśli występują),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać
do dnia 21 kwietnia 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni –Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „PODINSPEKTOR W WYDZIALE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM – oferta pracy”

 Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668 86 93.

 Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”

 * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 11.04.2017
Data udostępnienia informacji: 11.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2017 11:48 Korekta Dorota Kubalska-Krężel