Młodszy referent w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji - Referat Relacji z Mediami

Gdynia, dnia 9 listopada 2017r.

Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko

MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI – REFERAT RELACJI Z MEDIAMI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
- pisanie i redagowanie tekstów i wywiadów do serwisu internetowego, reportaży i felietonów,
- obsługa mediów społecznościowych, profili należących do UM Gdynia, w tym m.in.: Facebook, Twitter, Instagram,
- bieżące uaktualnianie informacji zawartych w serwisie,
- aktywne wyszukiwanie informacji o ciekawych inicjatywach podejmowanych przez gdyński samorząd,
- współpraca z osobami realizującymi usługi foto, video, miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
- stała i bieżąca współpraca z wydziałami UM Gdynia i instytucjami miejskimi,
- obsługa systemu edycji treści (CMS) serwisu gdynia.pl

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku i między budynkami, praca w terenie. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce pracy na II piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668-86-93.

Niezbędne wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
- wykształcenie średnie,
- doświadczenie zawodowe w wydawnictwach prasy papierowej lub redakcjach portali internetowych, lub stacjach telewizyjnych albo radiowych,
- mile widziane: kursy z obsługi systemów edycyjnych stron internetowych, doświadczenie w obsłudze systemów CMS (do edycji stron internetowych), podstawowa znajomość HTML.

Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość następujących przepisów prawa: prawo prasowe, prawo autorskie, ustawa o ochronie danych osobowych,
- znajomość pakietu Microsoft Office i środowiska Windows,
- predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie  w sytuacjach nadzwyczajnych, samodzielność, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie ,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w wydawnictwach prasy papierowej lub redakcjach portali internetowych, lub stacjach telewizyjnych albo radiowych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo skarbowe*,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys zawodowy i list motywacyjny,
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do dnia 20 listopada 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „MŁODSZY REFERENT W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI – REFERAT RELACJI Z MEDIAMI”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

* W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 09.11.2017
Data udostępnienia informacji: 09.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2017 12:52 Korekta Dorota Kubalska-Krężel