Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji

Gdynia, dnia 21 kwietnia 2017 r.
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
poszukuje kandydatów na stanowisko
GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I INFORMACJI
– REFERACIE RELACJI Z MEDIAMI

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Główne obowiązki:
Zarządzanie treścią i decydowanie o publikacji poszczególnych materiałów.
Dobór i kontrola poprawności materiałów do publikacji na stronie głównej gdynia.pl.
Bieżąca obsługa i dbanie o stronę główną serwisu gdynia.pl.
Inicjowanie projektów, mających na celu rozwój serwisu gdynia.pl.
Współpraca z działami, redagującymi serwisy gdyniakulturalna, gdyniaturystyczna, gdyniaprzedsiebiorcza, gdyniarodzinna, gdyniazielona, edukacja - w zakresie realizacji linii programowej serwisu – koordynacja prac redakcyjnych.
Koordynowanie pracy zespołu osób redagujących informacje, przygotowujących relacje foto, video.

Warunki pracy:
Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z klientami Urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w biurze oraz w terenie.
Miejsce pracy II piętro budynku. Budynek wyposażony w windę z odpowiednimi drzwiami i powierzchnią kabiny. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach. Szczegółowe informacje pod numerem 58 668 86 93.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:
- wykształcenie wyższe humanistyczne – preferowane kierunki: komunikacja społeczna, kierunki filologiczne,
- min 5 letni staż pracy,
- min. 3 - letnie doświadczenie w pracy w mediach, atutem będzie przynajmniej roczne doświadczenie w pracy w mediach internetowych,
- min. 2- letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

 Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- znajomość ustawy: prawo prasowe, prawo autorskie, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej,
- wysoka sprawność językowa w mowie i piśmie,
- bardzo dobra znajomość tematyki związanej w samorządem gdyńskim,
- bardzo dobra orientacja w  życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym Gdyni,
- dobra znajomość serwisów internetowych poświęconych Gdyni,
- znajomość topografii Gdyni, jej atrakcji, planów rozwojowych,
- dobra orientacja w zagadnieniach dotyczących aglomeracji trójmiejskiej i całego regionu,
- ogólna erudycja
- doświadczenie w redagowaniu i adiustacji tekstów,
- obsługa programów: Word, Excel, Power Point,
- znajomość języka obcego na poziomie min B1 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ESOKJ),
- cechy osobowościowe: umiejętność pracy pod presją czasu i efektywnego organizowania dnia pracy, inicjatywa i umiejętność szukania nowych tematów i pozyskiwania informacji, umiejętność motywowania zespołu, zorientowanie na cel,
- wysoka kultura osobista,
- nieposzlakowana opinia.

 Wymagania dodatkowe:
- znajomość narzędzia Google Analytics, systemów do edycji stron internetowych,
- znajomość pakietu Microsoft Office i środowiska Windows,
- doświadczenie w obsłudze systemów cms (do edycji stron internetowych),
- podstawowa znajomość HTML.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
-Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w mediach.
- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane kierunki komunikacja społeczna, kierunki filologiczne.
- Kopie dokumentów potwierdzających min. 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
- Oświadczenie kandydata o znajomość języka angielskiego wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ESOK.
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz umyślne przestępstwa skarbowe*.
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
- Życiorys zawodowy i list motywacyjny.
- kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wzory oświadczeń dostępne tutaj.
Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni lub przesyłać do dnia 5 maja 2017 r.
pod adresem:
Urząd Miasta Gdyni – Wydział Kadr i Szkoleń
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA W REFERACIE RELACJI Z MEDIAMI – oferta pracy”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkoleń Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu: 58 668-86-93

Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa  Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Violetta Sesiuk
Wprowadził informację: Dorota Kubalska-Krężel
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Kubalska-Krężel
Data wytworzenia informacji: 21.04.2017
Data udostępnienia informacji: 21.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.04.2017 12:22 Korekta Dorota Kubalska-Krężel