Nabór na stanowisko specjalisty ds. kancelaryjnych - sekretariat

Nabór na stanowisko specjalisty ds. kancelaryjnych - sekretariat w Zespole Szkół nr 15 w Gdyni - pełny etat

Zespół Szkół nr 15
ul. Jowisza 60
81-601 Gdynia
tel. 58 621-40-35

Warunki niezbędne osoby ubiegającej się o stanowisko:

- posiada obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE bądź innych państw, z którymi na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- nie był/a skazany/a prawomocnie za przestępstwa popełnione umyślnie,
- posiada minimum wykształcenie średnie
- biegła znajomość użytkowania pakietu Office w zakresie Word i Excel
- mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku w jednostce oświatowej


Wymagane dokumenty proszę składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres  e-mail: sekretariat@zs15.pl do dnia 21.08.2017 r. tj.:

- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i staż pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogdan Zajdziński
Wprowadził informację: Brygida Remisiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Brygida Remisiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.08.2017
Data udostępnienia informacji: 14.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.08.2017 12:22 Aktualizacja treści Brygida Remisiewicz