Nabór na stanowisko: "pomoc kuchenna" w pełnym wymiarze czasu pracy

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni ogłasza nabór na stanowisko: "pomoc kuchenna" w pełnym wymiarze czasu pracy.
Praca od 01.09.2017r. od poniedziałku do piątku, w godzinach ustalonych na dany rok szkolny.

I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: minimum zawodowe mile widziane średnie oraz kwalifikacje z zakresu znajomości podstawowych zagadnień higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi.
2. Znajomość procedur obowiązujących na stanowisku (w tym HACCP).
3. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, uczciwość, rzetelność, sumienność, lojalność, empatia, czystość na stanowisku pracy.

II. Wymagania dodatkowe: 
1. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w gastronomii).
2. Odporność na stres.

III. Wymagane dokumenty:
1. CV / list motywacyjny.
2. Oświadczenie o niekaralności.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2014. 1182 z późniejszymi zmianami).
4. W dalszym procesie rekrutacji (dla osób zakwalifikowanych do pracy) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach; kserokopie świadectw pracy.

IV. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Dokumenty należy składać do 26 lipca 2017r. do godziny 15:00 - w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 (ul. płk.St.Dąbka 277 Gdynia Obłuże) osobiście lub listem poleconym  - na kopercie dopisek nabór na stanowisko "pomoc kuchenna" i/lub e-mail: sosw1@sosw1.eu

V. Dodatkowe informacje:
1. Pod numerem telefonu: 58/625-48-55 (prosić Panią Dyrektor).
2. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Ogłoszenie o wynikach naboru zostanie zamieszczone w BIP placówki oraz na tablicy ogłoszeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 14.07.2017
Data udostępnienia informacji: 14.07.2017