Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na czyszczenie i przegląd separatorów

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na czyszczenie i przegląd separatorów (DO.2800.9.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.02.2018r. pod numerem 517820-N-2018 pdf.

Dokumety do pobrania
SIWZ_13.02.2018r. pdf.
Zał. nr 1-  Formularz oferty pdf., doc.
Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf., doc.
Zał. nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pdf. doc.
Zał. nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia pdf.
Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy pdf.
Zał. nr 6-  Kosztorys szczegółowy pdf., doc.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Borkowska
Wprowadził informację: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Ostatnio zmodyfikował: Gabriela Łukaszewicz-Bobin
Data wytworzenia informacji: 13.02.2018
Data udostępnienia informacji: 13.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2018 16:03 Aktualizacja treści Gabriela Łukaszewicz-Bobin