Oświadczenia majątkowe 2018

Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonała główny specjalista Marta Ziółkowska oraz inspektor Dagmara Rosochacka.


Dorota Baca - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe na poczatek upoważnienia

Anna Damaszke - p.o. dyrektora żłobka "Niezapominajka"
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Wojciech Folejewski - zastępca dyrektora ZDiZ
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

Łucja Janiszewska
- była dyrektor żłobka "Niezapominajka"
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Krzysztof Kowieski - Z-ca Naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Monika Księżopolska - Z-ca Kierownika w DOPS Nr 2
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Anna Kszyształowska - Z-ca Kierownika w DOPS Nr 3
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Małgorzata Mianowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Agnieszka Studnicka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracyRejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.03.2018 11:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.03.2018 15:21 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
28.02.2018 14:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
16.02.2018 14:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.02.2018 12:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.02.2018 14:34 Dodanie informacji Dagmara Rosochacka
05.01.2018 12:54 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska