Oświadczenia majątkowe 2017

Wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj

Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonała główny specjalista Marta Ziółkowska.


Małgorzata Aleksiak - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

Marek Ambrosiewicz -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majatkowe na poczatek kadencji

Ewa Andrzejewska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Andrzej Barczak -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Ireneusz Bekisz
- radny Miasta Gdyni 
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Michał Bełbot - radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Annetta Benedyka -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Dorota Bębenek -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Andrzej Bień -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majatkowe na poczatek kadencji

Andrzej Bodnar -
dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

oświadczenie majatkowe na poczatek kadencji

Stanisław Borski
 - radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Anna Brillowska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Paweł Brutel
 - radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Daria Budner -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Daniela Budzińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Regina Bzyl -
dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Leszek Ciesielski -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Elżbieta Cupiał -
dyrektor MDK
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Sabina Dawidowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Joanna Długońska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Marika Domozych -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Patryk Felmet -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Zdzisława Gabas -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Ewa Gałecka -
dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Hanna Gągała -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Kamil Góral -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Włodzimierz Grzechnik -
naczelnik
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Piotr Harhaj -
kierownik w Mops
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Cezary Jakubowski -
prezes zarządu Eko Doliny
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Mirosława Jezior -
dyrektor MOPS
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Sebastian Jędrzejewski - radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Gabriela Karasiewicz -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

wyjaśnienie

Andrzej Kieszek -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Jarosław Kłodziński -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Krystyna Kołakowska -
prezes zarządu TBS "Czynszówka"
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Eugeniusz Korek -
dyrektor MDK
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Mirosława Król -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Iwona Krumholc -
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

Ewa Krym -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - KOREKTA

Bogdan Krzyżankowski -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Agnieszka Kukiełko -
naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Tomasz Labuda - zastępca prezesa zarządu PKT
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Małgorzata Laskowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Joanna Lesińska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Ewa Lipińska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

Joanna Lis -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

Barbara Lubrycht -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Lidia Łączyńska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majatkowe na poczatek kadencji

Piotr Małolepszy -
prezes zarządu PKT
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Anna Marlewska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

Teresa Marzejon -
naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Jolanta Matulewicz -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Hanna Mazur -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Marta Mazurek -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Anna Melki -
dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Bogusław Moszczyński -
dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Magdalena Nowakowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Janina Ostałowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Markos Pagudis -
prezes zarządu ARG
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Renata Pawlak -
dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

Irena Piotrowska -
dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

Dorota Płotka -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Magdalena Puwalska
- podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

Beata Ratowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Joanna Rutkowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Katarzyna Rutz -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

Agnieszka Rymasz -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Andrzej Ryński -
z-a dyrektora w ZDiZ; naczelnik wydziału w Urzędze Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Barbara Rzepiak -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Mirosława Sadowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Elżbieta Sierżęga -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Elżbieta Smolna -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Barbara Smużyńska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadecji

Bogusław Stasiak -
prezes zarządu PKM
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Jolanta Steppa -
naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Paweł Stolarczyk -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Elżbieta Strzałkowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Danuta Styk -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Beata Szadziul -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Tadeusz Szemiot -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lilianna Szewczuk-Putrym -
dyrektor Domu Pomocy Społecznej
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Magdalena Szczukiewicz - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Karolina Szreder -
inspektor w Urządzie Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Stanisław Szwabski - radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Dorota Szymańska -
dyrektor szkoły
oswiadczenie majątkowe na koniec kadencji

Marek Szymański -
kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

Mariola Śrubarczyk-Cichowska -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Walery Tankiewicz -
wiceprezes zarządu PEWiK sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

Piotr Topolewicz -
wiceprezes zarządu PKM Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Wiesław Tuźnik -
wiceprezes zarzadu PKA
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Joanna Walaszkowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

Remigiusz Walędziak -
dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Maja Wagner -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Joanna Wasilewska -
zastępca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

Małgorzata Wasińczuk -
dyrektor przedszkla
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Michał Wilk -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Grażyna Wojciechowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

Marcin Wołek -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Elżbieta Wójcik -
dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

Justyna E. Wróblewska -
radna Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r. - KOREKTA

Barbara Zaborowska -
dyrektor przedszkola
oswiadczenie majątkowe na koniec kadencji

Eliza Zaborowska-Kempa -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Ewa Zapaśnik -
kierownik ABK nr 4
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Elżbieta Zaręba -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majatkowe na początek kadencji

Grażyna Zarzycka -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Joanna Zielińska -
radny Miasta Gdyni, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski -
radny Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lech Żurek -
prezes zarządu PKA
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Ziółkowska
Data wytworzenia informacji: 21.03.2017
Data udostępnienia informacji: 03.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.11.2017 10:55 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.11.2017 09:52 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.11.2017 09:37 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
20.11.2017 15:16 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
20.11.2017 14:49 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
15.11.2017 10:58 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
22.09.2017 11:14 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.09.2017 13:30 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
19.09.2017 14:14 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 12:29 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 12:24 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 12:03 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 11:41 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 11:25 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.09.2017 11:14 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
14.09.2017 14:59 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
14.09.2017 11:31 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
14.09.2017 10:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.09.2017 10:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.09.2017 11:56 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
24.08.2017 11:04 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.08.2017 10:15 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
11.08.2017 14:24 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
11.08.2017 13:32 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.08.2017 09:10 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
03.08.2017 13:00 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
27.06.2017 11:15 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.06.2017 11:57 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.05.2017 15:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.05.2017 13:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.05.2017 15:13 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
02.05.2017 14:43 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
27.04.2017 13:40 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.03.2017 14:38 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
21.03.2017 11:27 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.03.2017 09:57 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.03.2017 09:19 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.03.2017 09:16 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.03.2017 11:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.03.2017 11:39 Korekta Dorota Nelke
13.03.2017 11:29 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
15.02.2017 10:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.02.2017 12:12 Dodanie informacji Marta Ziółkowska