Licencja na oprogramowanie do obsługi stypendiów (ST)

Numer umowy MOPS.175.U.2016
Data podpisania 18.10.2016
Przedmiot zamówienia:

Udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania do obsługi stypendiów (ST) wraz z utrzymaniem oprogramowania na czas określony od dnia 18 październik 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
Wykonawca: Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. F. Klimczaka 1
Wartość zamówienia: 369,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Łoś
Nr telefonu: 58 625-93-90
E-mail: t.los@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 18.10.2016
Data udostępnienia informacji: 19.06.2017